Współpraca

Jestem Niezależną Konsultantką firmy Dr.Nona International Ltd. i oferuję Ci rewelacyjne preparaty tej firmy, o wspaniałych, profilaktycznych właściwościach.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY W KOMPANII "DR.NONA INTERNATIONAL Ltd"

Na początku jest zawsze ten, kto robi coś niemożliwego do wykonania.
Całe życie z ironią cytowaliśmy powiedzenie:
"Nie można być jednocześnie zdrowym i bogatym"

Można! Teraz można!
To właśnie udowodniły setki tysięcy ludzi pracujących w Kompanii "Dr.Nona"!

Stosując preparaty Kompanii "Dr.Nona" odzyskali zdrowie.
Sprzedając je, stali się zamożnymi ludźmi.

A Państwo? Czy możecie dokonać rzeczy niemożliwych?
Zróbcie pierwszy krok na drodze do tego celu.
Przeczytajcie poniższy tekst i poproście o Umowę współpracy
Formularz Rejestracyjny

Obecnie na świecie istnieją trzy sposoby zarabiania pieniędzy i rozwijania się.
 1. Praca najemna
  (zajmuje dużo czasu, a daje niewielkie pieniądze).
 2. Biznes tradycyjny
  (duży kapitał początkowy i ryzyko jego utraty).
 3. Marketing sieciowy
  • Minimalny wkład początkowy;
  • Bez ryzyka;
  • Nie ma ograniczeń zarobkowych, a dochód powstaje nie tylko dzięki Waszej aktywności, ale także dzięki pracy Waszych współpracowników.

FENOMEN MARKETINGU SIECIOWEGO

Większość osób, które pierwszy raz słyszą o marketingu sieciowym, wyobraża sobie, że aby osiągnąć sukces, będą musiały coś sprzedawać. Pod pojęciem "sprzedaż" rozumiemy zwracanie się do obcych ludzi i usiłowanie sprzedawania im czegoś, co nie jest im potrzebne lub czego nie mają ochoty kupić.

W marketingu sieciowym nie istnieje sprzedaż w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, chociaż konieczny jest obrót towarowy. Jeśli go nie będzie, nikt nie zarobi pieniędzy.

Obrót towarowy w marketingu sieciowym polega na tym, że ludzie informują o produktach firmy swoich przyjaciół i znajomych, a wśród nich znajdują tych, którym te produkty są potrzebne.

Firmy rozpowszechniające swe produkty w marketingu sieciowym nie wydają pieniędzy na reklamę i nie sprzedają ich w punktach handlowych. Reklamowanie odbywa się podczas bezpośredniego kontaktu z klubowiczami produktów, a produkty w firmie mogą kupić tylko ci, którzy uczestniczą w biznesie - to oni otrzymują dochód od obrotu towarów.

Każda Kompania zajmująca się biznesem chce:

 • Wyprodukować towary wysokiej jakości;
 • Rozprowadzić swe produkty; opanować rynek zbytu tak, aby wszyscy je znali i wszyscy kupowali.

To, oczywiście, jest maksymalnie trudne. Na dodatek Kompania chce wykluczyć wszystkich pośredników i dostarczyć produkty wprost do klienta. Uważny i bystry człowiek w tym miejscu powinien krzyknąć: "Ale przecież dostarczyć towar lub usługę od producenta do klubowicza - to znaczy sprzedać!". I oto tu zaczynają się różnice między marketingiem sieciowym, a tradycyjnym handlem lub sprzedażą bezpośrednią.

Dystrybucja produktów i sprzedaż produktów - to nie to samo

Przede wszystkim Kompania marketingu sieciowego chce dostarczać informację do klubowicza. Konsument sam kupi produkty, jeśli otrzyma wyczerpującą, gruntowną i przekonywującą informację. Tak więc, istota marketingu sieciowego polega na dotarciu z informacją do maksymalnej ilości ludzi. Sprzedaż będzie naturalnym rezultatem tej informacyjnej akcji.

Marketing sieciowy jest to w zasadzie zupełnie nowe podejście do dwóch klasycznych pojęć ekonomiki: sprzedaży i rozpowszechniania towaru. Połączenie tych dwu klasycznych pojęć, w oparciu o idee zbudowania sieci w celu zwiększenia efektywności sprzedaży, doprowadziło do narodzin nowej dziedziny ekonomicznych relacji - marketingu sieciowego.

Marketing sieciowy to przepływ towarów i usług przez dystrybutorów od producenta do konsumenta. Polega on na nieustannym zaspokajaniu popytu na produkty i usługi wysokiej jakości na wszystkich poziomach sieci. Zbudowanie sieci to zjednoczenie ludzi, którzy dzielą się informacjami i ich źródłami, okazują jeden drugiemu pomoc we wspólnej pracy, a za pracę otrzymują różne rodzaje zachęt i nagród.

W marketingu sieciowym każdy posiada swoją organizację Dystrybutorów, której celem jest dostarczenie towaru prosto do nabywcy.

Swoje zyski otrzymujecie Państwo w formie wynagrodzenia komisowego od grupowych sprzedaży, dokonywanych przez wszystkich członków swojej organizacji.

Istnieje zasadnicza różnica między osobą zajmującą się marketingiem sieciowym a pracownikiem tradycyjnej Firmy, gdzie jesteście Państwo zaledwie pracownikiem najemnym lub urzędnikiem. W Kompaniach marketingu sieciowego jesteście pełnoprawnym partnerem Kompanii, niezależnym uczestnikiem umowy, pracującym w swoim własnym biznesie. Jesteście Państwo swoimi własnymi szefami. To, bezwarunkowo rozszerza prawa, ale równocześnie nakłada dodatkowe obowiązki.

Jesteście Państwo sami odpowiedzialni za swój sukces. Nie możecie skarżyć się i przerzucać odpowiedzialności za niepowodzenia i błędy na innych. Nie jest to łatwe, ale odpowiedzialne i zaszczytne! W Kompanii marketingu sieciowego niezależny dystrybutor sam ponosi odpowiedzialność za rezultaty swojej działalności: sam tworzy swoją organizację, kieruje nią i nieprzerwanie uczy swoich współpracowników.

Marketing sieciowy nie jest związany z określonym terytorium. Wielu Konsultantów buduje regionalne, ogólnokrajowe, a nawet międzynarodowe organizacje.

Tradycyjne Kompanie wydają dużo pieniędzy na reklamę i inne działania mające na celu zwiększenie sprzedaży (wystawy, promocje, zniżki, pokazy i inne) z nadzieją, że ludzie zobaczą ich towary, zechcą je kupić i będą je kupować w przyszłości. Oczywiście te inwestycje powodują podniesienie ceny towaru, którą zapłaci nabywca.

Styl i zasadnicze idee marketingu sieciowego jaskrawo różnią się od metod pracy tradycyjnej Kompanii.

Badania specjalistów i życiowe doświadczenie każdego z nas pokazują, że entuzjazm i zachwyt człowieka z powodu dobrego produktu czy usługi jest zjawiskiem naturalnym. Jeżeli jesteście Państwo w restauracji ze wspaniałą obsługą i kuchnią lub przeczytaliście dobrą książkę, jeżeli zostaliście Państwo dobrze uczesani lub odbyliście ciekawą podróż, jeśli coś wywarło na Was silne wrażenie, to co Państwo zrobicie? Oczywiście, podzielicie się Państwo swoimi emocjami, wrażeniami i entuzjazmem z przyjaciółmi. z pewnością doradzicie im Państwo kupno produktu, który Wam się podobał.

Większość ludzi na świecie przez całe życie zajmuje się marketingiem sieciowym, ale nie dostaje za to pieniędzy.

Nadzwyczajne piękno i siła marketingu sieciowego polega na tym, że Kompania marketingu sieciowego otwarcie i stale wynagradza za to, że Państwo rekomendują ich produkty lub usługi. Im więcej i efektywniej Państwo pracują, tym wyższe Państwa wynagrodzenie.

W marketingu sieciowym ludzie nie sprzedają tak jak w handlu detalicznym, a dzielą się swoim doświadczeniem i doradzają. Konsultant, który wysoko ceni proponowany produkt i regularnie z niego korzysta, będzie siłą rzeczy przekonywujący i skuteczny.

Czy Państwa życie zmieni się, jeśli otrzymacie 5 dolarów za każdym razem, gdy ktoś z przyjaciół kupi produkt przez Was rekomendowany? Na pewno tak!

To właśnie jest marketing sieciowy!

Zamiast płacić za ogromną kampanię reklamową, przeznaczać fundusze na marketing, ponosić koszty sprzedaży, Kompanie marketingu sieciowego wszystkie te pieniądze przekazują Dystrybutorom w formie wynagrodzenia za pracę. Dostajecie Państwo rekompensat za wysiłek skierowany na to, by ludzie wypróbowali nowy produkt i pozostali mu wierni oraz za rekomendacje (czyli reklamę), których Państwo udzielali.

Kompania zobowiązuje się wytwarzać pierwszorzędny produkt i stale go doskonalić, zgodnie z nowymi naukowymi opracowaniami i życzeniami klientów; kontrolować jakość każdej partii towaru; badać sytuację na rynku, by znać najnowsze tendencje; dostarczać nowe preparaty; dostarczać środków na szkolenie i materialne motywowanie; umożliwić zawodowy rozwój i karierę Konsultantów Kompanii.

To bardzo poważne wsparcie umożliwia opracowanie własnego planu działania, pomaga jak najlepiej zbudować swój własny biznes, w krótkim czasie osiągnąć sukces i stać się finansowo niezależnym. Dzięki ciągłemu wsparciu Kompanii i możliwości wykorzystania niezwykłej siły sieci, nigdy nie będą Państwo samotni w biznesie marketingu sieciowego.

Marketing sieciowy otwiera szerokie możliwości dla ludzi, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu.

 • Tylko w marketingu sieciowym pracując dla siebie, możecie rozpocząć swój własny biznes przy niewielkich początkowych nakładach finansowych. Jak wejść do firmy Dr.Nona.
 • Ne trzeba zajmować się nim przez cały dzień. Można, nie przerywając poprzedniej działalności, pracować w marketingu sieciowym. To wyjątkowa możliwość zarabiać pieniądze i jednocześnie uczyć się jak to robić najskuteczniej.
 • Można zarabiać kilkaset dolarów na miesiąc przy częściowym obciążeniu i kilka tysięcy dolarów, jeśli poświęcą Państwo cały swój czas. Nie muszą Państwo mieć specjalnego wykształcenia czy doświadczenia.
 • W świecie, który staje się coraz bardziej tele-radio-komputerowy, stale zwiększa się wyobcowanie ludzi. Marketing sieciowy proponuje Państwu pracę z nowymi ludźmi, możliwość spotkania i pracy z nowymi przyjaciółmi, którzy podzielają wspólne wartości i ideały.
  W marketingu sieciowym wszystko będziecie robić wspólnie - to praca zespołowa.
 • Jest regułą, że towary i usługi rozprowadzane w sieci, to produkty najwyższej jakości. To unikalne produkty, których nie sprzedaje się w zwykłych sklepach, nie przedstawia się w katalogach czy innych tradycyjnych reklamach.
 • I, na koniec, to co najistotniejsze - w marketingu sieciowym ludzie biorą na siebie odpowiedzialność za swój własny los. Otrzymują wynagrodzenie za swój wysiłek, energię, talent i zdolności. Marketing sieciowy daje każdemu możliwość osobistego i zawodowego rozwoju, niezależność, podniesienie samooceny, zasadniczą zmianę stylu życia.
Pamiętajcie Państwo, to Wasz biznes i możecie robić to, co lubicie i co daje wam radość.
Formularz Rejestracyjny